Inspirasjonskurs for bedrifter

ESKE - Engasjement - Samarbeid - Kreativitet - Energi

Mennesket har behov for og liker å samhandle og å løse oppgaver sammen. Det gir følelse av mestring som igjen gir en følelse av glede og engasjement. Å ha evne til samarbeid krever en viss innsikt i ens egne ressurser, og en viss åpenhet for andres ressurser. I et arbeidsliv som gir oss større utfordringer både i forhold til kunnskap og tid, er evnen å være løsningsorientert og kreativ helt grunnleggende for å kunne lykkes både som leder og som medarbeider.

Det tar tid å arbeide seg inn i en bedrift, bli kjent med kulturen som gjelder og hvilke krav som stilles. Samtidig vil en gjerne yte det beste og vise at en duger som arbeidstaker. Evnen til kommunikasjon og samspill er en viktig faktor for å kunne lykkes i arbeidslivet. Mange trives i et miljø med takhøyde og åpenhet, men dette er også det mange bedrifter strever med å få til. Det er også et stort og omfattende mål, som krever dyktig ledelse, villighet til å satse på det gode miljøet, og tålmodighet i forhold til endring av en organisasjon. I en bedrift der folk trives, kommer folk på jobb, og det er færre sykemeldinger.

Dette kurset tar i bruk kroppen og fantasien som en ressurs for å kommunisere på flere nivå. Gjennom ulike øvelser i forhold til trygghet, kroppsfølelse, kreativitet og samspill er målet å skape gode samspill og møter. Gjennom disse møtene får en bruke fantasien, skape noe sammen og finne glede i dette samarbeidet. Målet er å fremme det positive og gleden i hver enkel deltaker, og oppmuntre til et konstruktivt samarbeid der og da, men som også kan overføres til hverdagen i arbeidslivet. Kurset har også som mål å forebygge konflikter og fremme bedre helse.

Bedriftkurs Priser
Lunsjseminar
2 000,-
Frokostinspirasjon med bevegelse, lek og samspill
2 000,-
Inspirasjonsworkshop med bevegelse, lek, fantasi og samspill (2 timer)
4 500,-
Dagseminar (6 timer)
10 000,-
2 dagers workshop (6 timer per dag)
20 000,-

Har du en spesiell henvendelse? Benytt deg gjerne av mitt kontaktskjema under "kontakt".