Danseterapi

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Danseterapi omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket. Danseterapi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess. Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og derigjennom påvirke verbal uttrykksevne. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser. Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet.