Om Livsdans

Jeg har skapt mitt liv gjennom dans og bevegelse. I det dansende rom har jeg funnet min styrke, min identitet, min sårbarhet, min sjel, møtt min redsel,mine lengsler, min fantasi, min spontanitet, min kjærlighet til meg selv og til andre mennesker. Jeg slutter aldri å overraske meg over det som kan skje i det spontane øyeblikket når jeg beveger meg i mitt eget uttrykk. Det gir meg glede og frihet, alltid!

Min visjon er å bringe denne gleden og denne følelsen av frihet videre til andre. Jeg vil være med på å skape det rommet for dans og bevegelse, frihet og mangfold for dere som søker noe mer i livet. Jeg vil ha alle med i dansen: stor, liten, gammel, ung, hvit,svart, sårbar, sterk, redd, modig,barn, voksne - mangfoldet gjør oss rike! Å være sammen i dansen med hver vårt unike bevegelsesuttrykk kan gi en opplevelse av ekte livsdans!

Jeg er utdannet danse- og bevegelsesterapeut, MA, USA. Jeg er i tillegg utdannet lærer og spesialpedagog. Jeg har lang erfaring som pedagog, kursholder og terapeut.

Jeg er grunder og daglig leder av Livsdans.

I dag arbeider jeg deltid ved Hartvig Nissen Skole der jeg underviser i faget bevegelse for mange ulike grupper og klasser. Gjennom mitt eget firma Livsdans tilbyr jeg kurs for bedrifter, kurs i danseterapi og kreative kroppsuttrykk, bevegelsesgrupper for ulike aldersgrupper og individuell bevegelsesterapi.Jeg har hatt flere undervisningsoppdrag på HIOA og KHIO. Jeg har hatt danseprosjekt over ett år for mennesker med Parkinsons, arbeidet på sykehjem som danse- og bevegelsesterapeut i 2 år og hatt flere workshop for jenter med Asberger.

Sammen med May Lisbeth Grønli har jeg utarbeidet og arrangert Etterutdaningskurs i Kreative Kroppsuttrykk som har gått over flere år. Vi har også hatt et prosjekt i Veumalléen asylmottak:Mangfoldsdans med barn og mødre. Skoleåret 2014/15 og skoleåret 2016/17 fikk vi antatt vårt prosjekt Skllpaddens sang i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo.

Jeg er styreleder for NODAK - Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk, den første danseterapiforeningen i Norge. NODAK sin visjon er å få til en utdannelse i danseterapi i Norge og vi er nå i dialog med høgskolen i sørøstNorge, campus Drammen om en mulig utdannelse i danse- og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå:)
Min motivasjon for å arbeide med mennesker og alle former for bevegelse, er et helhetlig menneskesyn. Jeg tror på at menneske er sammensatt og at kropp, intellekt, følelser og behovet for å høre til er grunnleggende hos alle mennesker uansett etnisitet, kjønn, alder eller forutsetninger.
Jeg tilpasser kurs til den enkelte kunde/klient/gruppe eller bedrift.


While I dance I cannot hate, I cannot judge, I cannot separate myself from others.