Videreutdaning i Danse- og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå fra 2018.

Da er det klart! Det blir viderutdanning i danse- og bevegelsesterapi! Etter 20 års arbeid og lobbying ble utdanningen akkreditert 24. mai 2017. HURRA!! Studiested Drammen. Ta kontakt på liv@livsdans.no for info.