Videreutdanning i Danse- og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå i 2020. Følg med på www.usn.no og på Facebooksiden til NODAK - Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk.