Individuell terapi

Individuell terapi (bevegelsesterapi) kan gi deg en mulighet til å utforske og å oppdage dine ressurser. I vårt felles samarbeid vil jeg møte deg med respekt, interesse og empati, og gi deg den tid og den tilliten du trenger for åpne opp for den du er og det du vil. Bevegelsesterapi i kombinasjon med samtale kan hjelpe deg å bli mer tilstede i deg selv og i din kropp. Dette kan gi deg den innsikten og bevisstheten du trenger for å bli mer levende og ekte i forhold til den du er og i ditt samspill med andre mennesker. Du kan dermed våge å ta nye skritt, gå nye veier, og finne nye muligheter som kan gjøre deg til et helere menneske.