Etterutdanningskurs

Vi er godt i gang med Kull 2 på videreutdanningen i danse og bevegelsesterapi som tilbys på USN, Drammen. Det er også mulig å søke videreutdanningen i 2020.

Våre etterutdanningskurs går foreløpig ut og erstattes av videreutdanningen.

May Lisbeth og jeg vil fortsette samarbeidet med ulike prosjekt og vi vil undervise sammen på videreutdaninngen i danse og bevegelsesterapi.

May Lisbeth Grønli

May Lisbeth Grønli har en Can Mag grad fra UIO. Hun har 10 vekttall i norsk som 2. språk og kulturkunnskap fra høgskolen i Agder, samt 30 studiepoeng ved HIO; Hjelp til barn i vanskelige situasjoner. I 2012 tok hun et etterutdanningskurs i dans med blinde. I USA arbeidet hun på spesialskoler, og hun har vært støttepedagog og leder ved pedagogiske fagsenter på Sagene. May Lisbeth har studert ved LMS, Laban Institute of Movement Studies i New York. Hun har mangeårig erfaring som spesialpedagog og terapeut i barnehager og skoler. i tillegg har hun holdt kurs for støttepedagoger i bruk av dans og bevegelse, og hun har hatt flere undervisingsoppdrag ved høgskolen i Oslo.

I dag arbeider May Lisbeth ved Ila skole, noe hun har gjort siden 1997. Der har hun vært klasseleder og har nå ansvar for flere spesialelever. May Lisbeth er opptatt av kunstfagenes plass i skolen og de muligheter kunst og kultur gir for læring og utvikling av alle mennseker.